U XUÂN KHẮP VIỆT NAM CÙNG VIETNAM AIRLINES - Mạng bán tour trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam | Du lịch Vietrantour

DU XUÂN KHẮP VIỆT NAM CÙNG VIETNAM AIRLINES

Vietnam Airlines triển khai giá ưu đãi du xuân nội địa, cụ thể như sau:

Áp dụng cho các chặng nội địa trên chuyến bay VN

Mức giá: từ 69.000/ 99.000VNĐ

Hiệu lực: Xuất vé 03/02/2021 - 11/02/2021, khởi hành 21/02/2021 - 21/03/2021

Từ khóa: