CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNH GIAI ĐOẠN COVID ĐẦU NĂM 202 - Mạng bán tour trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam | Du lịch Vietrantour

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNH GIAI ĐOẠN COVID ĐẦU NĂM 2021

1. Quy định hoàn tiền vé trong giai đoạn Covid:

1.1 Quy định hoàn tiền:

Đối với tất cả các trường hợp đủ điều kiện hoàn, bảo lưu (đủ điều kiện hoàn vé theo điều kiện vé, đủ điều kiện hoàn vé do hoãn, hủy chuyến, hoàn vé trong trường hợp đặc biệt khác,...) áp dụng quy định hoàn tiền như sau:

a.Đối với khách đoàn: Hoàn vé về tài khoản bảo lưu. Tiền hoàn sẽ được sử dụng để thanh toán cho các đoàn phát sinh kế tiếp có thời gian bay không vượt quá 31/12/2021;

b.Đối với các đối tượng khách còn lại:

- Đối với vé xuất qua kênh bán của các đơn vị đối tác, đại lý, OTA: Tiền hoàn được lưu chuyển về tài khoản đại lý trong vòng 90 ngày kể từ ngày đại lý gửi yêu cầu cho hãng bằng email;

- Đối với vé xuất qua kênh bán trực tiếp (Booking Center, Phòng vé, website): Tiền hoàn sẽ được lưu chuyển về tài khoản của khách trong vòng 90 ngày kể từ ngày hãng tiếp nhận yêu cầu từ khách; Nếu khách có nhu cầu sử dụng tiền hoàn vé vào các dịch vụ của Bamboo Airways trước thời hạn 90 ngày nêu trên: Các bộ phận liên quan sẽ thực hiện hoàn bảo lưu và sử dụng tài khoản bảo lưu để thanh toán dịch vụ cho khách.

1.2 Hiệu lực áp dụng:

Áp dụng cho các yêu cầu hoàn/hủy từ ngày 28/01/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo

Đường bay áp dụng: Tất cả các đường bay nội địa Việt Nam khai thác bởi Bamboo Airways

Ngoài ra nội dung tại văn bản lần 3 này thay thế nội dung “Quy định hoàn tiền” tại Chính sách hỗ trợ giai đoạn Covid đầu năm 2021 (lần 1)

2. Chính sách áp dụng cho hành khách thuộc khu vực bị phong tỏa, cách ly, cấm vận chuyển

 

===

Liên hệ VÉ MÁY BAY VIETRANTOUR để được tư vấn và hỗ trợ

33 TRÀNG THI, Hà Nội

Hotline: 0988 987 810/08 68 58 99 56

 

Từ khóa: